Accu-noodverlaging - voor een veilige reis!

Inhoudsopgave:

Een veilige reis met Sonilift

U bent halverwege de trap - de traplift hapert en stopt volledig onverwacht! Met behulp van een nooddaalinrichting op batterijen kunt u zelfstandig en vooral veilig terugkeren naar de onderste stoppositie.

Uw veiligheid is onze topprioriteit

Na een paar uitvoerige gesprekken over uw gewenste traplift staat u nog steeds voor de beslissing welke traplift het beste bij u of de woonsituatie van uw familieleden past.

Het aantal punten om rekening mee te houden is groot. Om u te ondersteunen, willen we graag uw aandacht vestigen op het volgende:

Leg in elk geval uit hoe u in geval van een storing veilig naar de laagste stoppositie kunt terugkeren en of uw toekomstige traplift over een noodlaadvoorziening voor de batterij beschikt.

Maar waarom moet uw toekomstige traplift een noodontgrendeling voor de batterij hebben?

Bij een storing kan het helaas in zeldzame gevallen gebeuren dat de lift van u of uw familielid midden op de trap stopt. Het nooddaalsysteem op batterijen zorgt ervoor dat u of uw familielid VEILIG terugkeert naar de onderste stoppositie.

Natuurlijk is ons doel ervoor te zorgen dat er nooit een storing optreedt. Maar een traplift is een zeer complex apparaat en zelfs hier kan het gebeuren dat er onverwacht een storing optreedt.

Voor uw eigen veiligheid en die van uw dierbaren moet u dit serieus nemen.

Stelt u zich de volgende situatie eens in meer detail voor:

U of uw familieleden, ongeacht leeftijd en lichamelijke conditie, staan op het punt om naar bed te gaan. U gaat vermoeid in de stoel van uw traplift zitten en begint aan de reis.

U bent halverwege de trap - de traplift hapert en stopt onverwacht. Uw traplift heeft duidelijk een storing en kan niet verder. U probeert met moeite en zonder controle uit uw traplift te klimmen. En dat midden op de trap! Vanaf dit punt staat u er meestal alleen voor!

Sonilift tip:

Met behulp van een nooddaalinrichting op batterijen kunt u zelfstandig en vooral veilig terugkeren naar de onderste houderpositie.

Denk eraan: een traplift moet u en uw naasten helpen om flexibel en zelfstandig binnen uw eigen vier muren te bewegen en mag geen verdere barrières opwerpen.

Bereken nu het subsidiebedrag voor uw traplift

Start nu met de Sonilift subsidieconfigurator voor uw eigen traplift en ontdek het maximale subsidiebedrag voor uw traplift in slechts enkele ogenblikken.

Wilt u de berekening starten?

Deze service is gratis en absoluut vrijblijvend voor 100%!

Is uw beperking werkgerelateerd? (beroepsziekte / ongeval)

Ja

Geen

Zou u met een traplift weer aan het werk kunnen?

Ja

Geen

Ontvangt u een uitkering?

Ja

Geen

Hoeveel mensen in uw huishouden/huishouden hebben een zorgdiploma?

1

2

3

4 of meer

Geen

In welke stad woont u?

Bent u al begonnen met de bouw van de traplift?

Ja

Geen

Is het een rechte trap of een wenteltrap?

Recht

Opgerold

Hoeveel verdiepingen moeten met de traplift worden bereikt?

In welke federale staat woont u?

Hoeveel volwassenen en kinderen wonen er in uw huishouden? (ook te verwachten kinderen, in geval van zwangerschap)

Hoeveel mensen in uw huishouden hebben een gehandicaptenkaart?

Wat is het totale bruto-inkomen van uw huishouden, in euro's?

Is de bouw van een traplift al begonnen?

Ja

Geen

Bent u eigenaar van de flat of bent u tot in de 3e graad familie van de eigenaar?

Ja

Geen

Woont u in uw eigen huis of flat?

Ja

Geen

Zijn een of meer van de volgende punten op u van toepassing?

60+ jaar

Slecht ter been met een G of G in de pas van de ernstig gehandicapte persoon

Niet van toepassing

Hoeveel mensen wonen er in uw huishouden en wat is het gezamenlijke netto-inkomen van hen allemaal? Personen.

Is de bouw van een traplift al begonnen?

Ja

Geen

Bent u huurder, huiseigenaar of eigenaar van een woning?

Huurder

Eigenaar appartement

Huiseigenaren

Hoeveel mensen wonen er in uw huishouden en hoeveel vierkante meter woonruimte heeft u?

Is de bouw van een traplift al begonnen?

Ja

Geen

Ontvangt u een basisinkomen voor werkzoekenden of huursubsidie?

Ja

Geen

Gefeliciteerd!

U hebt recht op financiering.

*Deze velden zijn verplicht

Bedankt voor uw inzending.

U ontvangt binnen enkele seconden een e-mail met uw persoonlijke financieringsbedrag.