Privacybeleid

1) Introductie en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is Sonilift GmbH, Philipp-Reis-Straße 11, 46397 Bocholt, Deutschland, Tel.: 02871 / 3491070, Fax: 02871 / 3491079, E-Mail: info@sonilift.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De controller heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie u als volgt contact kunt opnemen: "bridge4IT® e.K., Volker Wassermann, Siemensstraße 18, 47608 Geldern, Duitsland, telefoon: +49 2831 395909-50, e-mail: datenschutz@sonilift.de".

2) Verzamelen van gegevens bij het bezoeken van onze website

2.1 Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar de server van de website verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de website te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/verwijzing van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om achteraf de logbestanden van de server te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

3) Hosting & content delivery netwerk

3.1 Voor de hosting van onze website en de presentatie van de pagina-inhoud maken wij gebruik van een provider die zijn diensten zelf of via geselecteerde onderaannemers uitsluitend op servers binnen de Europese Unie levert.

Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden op deze servers verwerkt.

Wij hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

3.2 NitroPack

Wij gebruiken een content delivery network van de volgende provider: NitroPack LLC, Studentski Kompleks, Sofia, postcode 1756, Bulgarije

Deze dienst stelt ons in staat om grote mediabestanden zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts sneller af te leveren via een netwerk van regionaal verspreide servers. De verwerking wordt uitgevoerd om ons legitieme belang in het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website te waarborgen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Wij hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

4) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd nadat u uw browser afsluit (zogenaamde "sessiecookies"), terwijl andere langer op uw apparaat blijven en het mogelijk maken om pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het cookie-instellingenoverzicht van uw webbrowser.

Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te waarborgen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat u individueel kunt beslissen of u cookies wilt accepteren of dat u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten.

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5) Contact maken

5.1 LiveChat

Deze website maakt gebruik van een live chat systeem van de volgende provider: LiveChat Software S.A., al. Dębowa 3, 53-134 Wrocław, Polen

De verwerking van persoonsgegevens die via de chat worden doorgegeven, wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, omdat dit noodzakelijk is voor het initiëren of uitvoeren van het contract, of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR vanwege ons legitieme belang in de effectieve ondersteuning van onze websitebezoekers.
Behoudens andersluidende wettelijke bewaartermijnen worden uw gegevens die op deze manier worden doorgegeven, verwijderd zodra de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

Daarnaast kan verdere informatie worden verzameld en geanalyseerd met behulp van cookies om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken; deze informatie wordt echter niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en wordt niet samengevoegd met andere gegevensverzamelingen. Als deze informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

Het plaatsen van cookies kan worden voorkomen door de juiste browserinstellingen. In dit geval kan de functionaliteit van onze website echter beperkt zijn. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het maken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel met werking voor de toekomst.

Wij hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

5.2 Er worden persoonlijke gegevens verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld wanneer een contactformulier wordt gebruikt, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw vraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang om op uw verzoek te reageren in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het tegendeel beweert.

6) Webanalysediensten

6.1 Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Google Analytics 4 maakt standaard geen gebruik van cookies wanneer u de website bezoekt, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor cookies. In plaats daarvan wordt informatie over uw gebruiksgedrag verzameld en verwerkt door middel van zogenaamde pings (kleine gegevenspakketjes die naar de host van een eindapparaat worden gestuurd). De reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om elke directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. Overdracht naar Google LLC, gevestigd in de VS, is ook mogelijk.

Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het verkorte IP-adres dat door uw browser als onderdeel van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van Google Analytics 4 worden opgeslagen voor een periode van twee maanden en daarna verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, inclusief de overdracht van gegevens door "pings" en de mogelijke instelling van Google Analytics-cookies, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren met behulp van de "cookie consent tool" op de website.

Wij hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met Google, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde doorgifte aan derden verbiedt.

Meer juridische informatie over Google Analytics 4 vindt u op https://policies.google.com/privacyhl=nl&gl=nl en onder https://policies.google.com/technologieën/partner-sites

Demografische kenmerken
Google Analytics 4 gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit wordt gedaan door advertenties en informatie van derden te analyseren. Hierdoor kunnen doelgroepen voor marketingactiviteiten worden geïdentificeerd. De verzamelde gegevens kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen en worden na een opslagperiode van twee maanden verwijderd.

Google Signalen
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kunnen op deze website Google Signals worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten aan uw Google-account hebt gekoppeld, kan Google uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, inclusief voor conversies tussen apparaten, op voorwaarde dat u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de apparaatoverkoepelende analyse wilt stopzetten, kunt u de functie "Gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van uw Google-account deactiveren. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ Advertenties/antwoord/2662922hl=nl Meer informatie over Google Signals vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analyse/antwoord/7532985hl=nl

GebruikersID's
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan de functie "UserIDs" op deze website gebruikt worden. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR, een account hebt ingesteld op deze website en met deze account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, waaronder conversies, geanalyseerd worden op verschillende apparaten.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

6.2 Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de "Google Tag Manager", een dienst van de volgende provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: "Google").

Google Tag Manager biedt een technische basis voor het bundelen van verschillende webtoepassingen, waaronder tracking- en analyseservices, en voor het kalibreren, controleren en koppelen aan voorwaarden via een gestandaardiseerde gebruikersinterface. Google Tag Manager zelf slaat geen informatie op gebruikersapparaten op en leest deze ook niet uit. De dienst voert ook geen onafhankelijke gegevensanalyses uit. Google Tag Manager geeft uw IP-adres echter door aan Google wanneer u een pagina opent en kan het daar opslaan. Het kan ook naar servers van Google LLC. in de VS is mogelijk.

Deze verwerking wordt alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. Zonder deze toestemming wordt Google Tag Manager niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Wij hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

6.3 Microsoft Duidelijkheid

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst van de volgende provider: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

Met behulp van cookies en/of vergelijkbare technologieën (trackingpixels, webbakens, algoritmen voor het lezen van eindapparaat- en browserinformatie) verzamelt en bewaart de service gepseudonimiseerde bezoekersgegevens, waaronder informatie over het gebruikte eindapparaat, zoals het IP-adres en browserinformatie, om deze te evalueren voor statistische analyses van het gebruiksgedrag op onze website en om gepseudonimiseerde gebruiksprofielen te maken. Dit maakt het onder andere mogelijk om bewegingspatronen (zogenaamde heat maps) te analyseren, die de duur van paginabezoeken en interacties met pagina-inhoud (bijv. tekstinvoer, scrollen, klikken en mouse-overs) weergeven. Pseudonimisering sluit de mogelijkheid van directe persoonlijke identificatie uit. Uw persoonlijke gegevens worden niet samengevoegd met duidelijke gegevens die op een andere manier zijn verzameld.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen of opslaan van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

Wij hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

7) Retargeting/remarketing en het bijhouden van conversies

7.1 Meta Pixel

Binnen ons online aanbod maken wij gebruik van de "Meta Pixel" service van de volgende provider: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Meta").

Als een gebruiker op een door ons geplaatste advertentie op Facebook en/of Instagram klikt, wordt er met behulp van "metapixels" een parameter aan de URL van onze gekoppelde pagina toegevoegd. Deze URL-parameter wordt dan na omleiding in de browser van de gebruiker ingevoerd door een cookie die onze gekoppelde pagina zelf instelt.

Enerzijds stelt dit Meta in staat om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "advertenties") te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de dienst om de door ons geplaatste Facebook- en/of Instagram-advertenties alleen weer te geven aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die we doorgeven aan Meta (zogenaamde "aangepaste doelgroepen").

Aan de andere kant kan de "Meta Pixel" worden gebruikt om bij te houden of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een advertentie hebben geklikt en welke acties ze daar ondernemen (zogenaamde "conversietracking").

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we er geen conclusies uit kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Meta opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Meta de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

Wij hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

De informatie die door Meta wordt gegenereerd, wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Meta en daar opgeslagen; in deze context kan de informatie ook worden doorgestuurd naar servers van Meta Platforms Inc. in de VS.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

7.2 Outbrain

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende provider: Outbrain Inc, 39 W 13th Street, New York, NY 10011, VS

Dit maakt het mogelijk om bezoekers van onze website met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclame te benaderen die al interesse in onze winkel en onze producten hebben getoond. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargetingtechnologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan de opgeslagen informatie aan te passen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om advertenties weer te geven die hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met uw product- en informatie-interesses.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze service te deactiveren in de "cookie consent tool" op de website.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de provider naar standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.

7.3 Taboola

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende provider: Taboola Inc, 16 Madison Square West 7th Floor, New York, NY 10010, USA.

Dit maakt het mogelijk om bezoekers van onze website met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclame te benaderen die al interesse in onze winkel en onze producten hebben getoond. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargetingtechnologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan de opgeslagen informatie aan te passen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om advertenties weer te geven die hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met uw product- en informatie-interesses.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze service te deactiveren in de "cookie consent tool" op de website.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de provider naar standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.

7.4 Outbrain Pixel

Deze website maakt gebruik van de conversietraceringstechnologie van de volgende provider: Outbrain, Inc, 39 W 13th St, New York 10011, VS

Als u onze website hebt bereikt via een advertentie op het domein van de provider, kunnen cookies en/of vergelijkbare technologieën (trackingpixels, webbakens, pings of HTTP-verzoeken) worden gebruikt om het succes van de advertentie bij te houden.

Hiervoor wordt traceringstechnologie gebruikt om bepaalde eindapparaat- en browserinformatie te lezen, inclusief uw IP-adres indien van toepassing, om vooraf gedefinieerde gebruikersacties (bijv. voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, bekeken productpagina's) te registreren en te analyseren. Hierdoor kunnen wij statistieken samenstellen over het gedrag van gebruikers op onze website na het doorsturen van een advertentie, die wij gebruiken om ons aanbod te optimaliseren.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

Wij hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de provider naar standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.

8) Pagina-functionaliteiten

8.1 TrustPilot

Grafische elementen van de volgende aanbieder zijn op onze website geïntegreerd om externe klantbeoordelingen en/of een extern toegekend keurmerk weer te geven: Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Kopenhagen, Denemarken

Wanneer u een pagina op onze website oproept die dergelijke grafische elementen bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de provider om de elementen correct te laden. Tijdens dit proces wordt bepaalde browserinformatie, waaronder uw IP-adres, naar de provider verzonden.

Als er tijdens het proces ook persoonlijke gegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang in de optimale marketing van ons aanbod en het aantrekkelijke ontwerp van onze website.

8.2 Google Kaarten

Deze website maakt gebruik van een online kaartendienst van de volgende provider: Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie te visualiseren. Als u deze service gebruikt, ziet u onze locatie en kunt u ons gemakkelijker vinden.

Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt naar de servers van Google verzonden en daar opgeslagen zodra u de subpagina's opent waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd; deze informatie kan ook naar de servers van Google LLC. in de VS worden verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount verschaft waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet ingelogd zijn) op als gebruiksprofielen en analyseert deze.

Het verzamelen, opslaan en evalueren wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR op basis van het legitieme belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in verband met het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

8.3 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we de CAPTCHA-service van de volgende provider: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS. De provider gebruikt "Google Fonts", d.w.z. lettertypen die door Google van internet zijn gedownload, voor het visuele ontwerp van het Captcha-venster. Er wordt geen andere informatie verwerkt dan de informatie die al via de ReCaptcha-functionaliteit naar Google is verzonden.

De service controleert of een invoer door een natuurlijke persoon is gedaan of door misbruik door machines en geautomatiseerde verwerking, en blokkeert spam, DDoS-aanvallen en soortgelijke geautomatiseerde kwaadwillige toegang. Om er zeker van te zijn dat een actie door een persoon wordt uitgevoerd en niet door een geautomatiseerde bot, verzamelt de provider het IP-adres van het gebruikte eindapparaat, identificatiegegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem en de datum en duur van het bezoek en stuurt deze ter evaluatie door naar de servers van de provider.

De wettelijke basis is ons legitieme belang bij het vaststellen van individuele verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

Wij hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

8.4 Google Klantenbeoordelingen (voorheen Google Certified Merchant Programma)

Wij werken samen met Google in het kader van het programma "Google Klantbeoordelingen". De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Dit programma biedt ons de mogelijkheid om klantbeoordelingen van gebruikers van onze website te verkrijgen. Nadat u een aankoop op onze website hebt gedaan, wordt u gevraagd of u wilt deelnemen aan een e-mailenquête van Google.

Als u toestemming geeft in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, sturen wij uw e-mailadres door naar Google. U ontvangt een e-mail van Google Customer Reviews waarin u wordt gevraagd om de koopervaring op onze website te beoordelen. Uw beoordeling wordt vervolgens samengevoegd met onze andere beoordelingen en weergegeven in ons Google Customer Reviews-logo en in ons Merchant Centre-dashboard. Uw beoordeling wordt ook gebruikt voor Google Verkopersbeoordelingen. Als onderdeel van het gebruik van Google Klantenreviews kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder of Google.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

8.5 Sollicitaties voor vacatures per e-mail

Wij adverteren actuele vacatures op onze website in een aparte sectie, waarvoor geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren op het aangegeven contactadres.

Sollicitanten moeten alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn om een weloverwogen oordeel te kunnen vellen, waaronder algemene informatie zoals naam, adres en contactgegevens, evenals bewijsstukken van prestaties en, indien van toepassing, informatie over de gezondheid. Meer informatie over solliciteren vindt u in de vacature.

Na ontvangst van de sollicitatie per e-mail worden de gegevens uitsluitend opgeslagen en geanalyseerd om de sollicitatie te verwerken. Als we vragen hebben, gebruiken we het e-mailadres of telefoonnummer van de sollicitant. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 par. 1 lit. b GDPR (of § 26 par. 1 BDSG), in die zin dat de sollicitatieprocedure beschouwd wordt als het initiëren van een arbeidscontract.

Voor zover speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 para. 1 GDPR (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van zwaar gehandicapte) worden opgevraagd bij sollicitanten als onderdeel van de sollicitatieprocedure, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 9 para. 2 lit. b. GDPR, zodat we de rechten die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming kunnen uitoefenen en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.

Cumulatief of subsidiair kan de verwerking van bijzondere categorieën van gegevens ook gebaseerd zijn op Art. 9 para. 1 lit. h GDPR als deze wordt uitgevoerd voor preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, voor medische diagnostiek, gezondheids- of sociale zorg of behandeling of voor het beheer van gezondheids- of sociale zorgsystemen en -diensten.

Als de sollicitant niet wordt geselecteerd of als een sollicitant zijn/haar sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn/haar ingediende gegevens en alle elektronische correspondentie, inclusief de sollicitatie-e-mail, uiterlijk na 6 maanden verwijderd na een overeenkomstige kennisgeving. Deze periode is gebaseerd op ons legitieme belang bij het beantwoorden van eventuele vervolgvragen over de sollicitatie en, indien nodig, om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren onder de regelgeving over gelijke behandeling van sollicitanten.

In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verwerkt op basis van Art. 6 par. 1 lit. b GDPR (voor verwerking in Duitsland in combinatie met § 26 par. 1 BDSG) met als doel het implementeren van de arbeidsrelatie.

9) Gereedschap en diversen

Hulpmiddel voor cookietoestemming

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookietoestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is. De "cookietoestemmingstool" wordt aan gebruikers getoond wanneer zij de website bezoeken in de vorm van een interactieve gebruikersinterface waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door een vakje aan te vinken. Door de tool te gebruiken, worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming vereist is, alleen geladen als de betreffende gebruiker toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daar toestemming voor is gegeven.

De tool stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden in dit proces niet verwerkt.

Als er in individuele gevallen persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, dan gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang in een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus in een wettelijk compliant ontwerp van onze website.

Een andere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c GDPR. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de respectieve toestemming van de gebruiker.

Waar nodig hebben wij een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookietoestemming vindt u direct in de bijbehorende gebruikersinterface op onze website.

10) Rechten van de betrokkene

10.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (rechten op toegang en interventie) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvereisten:

 • Recht op informatie conform Art. 15 GDPR;
 • Recht op rectificatie volgens Art. 16 GDPR;
 • Recht op wissen overeenkomstig Art. 17 GDPR;
 • Recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 GDPR;
 • Recht op informatie in overeenstemming met Art. 19 GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform Art. 20 GDPR;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken conform Art. 7 (3) GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen krachtens Art. 77 GDPR.

10.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ STOPPEN MET HET VERWERKEN VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN.

11) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - aanvullend door de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).

Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, dan worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor het nakomen van een contract of het initiëren van een contract en/of wij geen legitiem belang meer hebben bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig Art. 21 para. 1 GDPR uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht om bezwaar te maken uitoefent in overeenstemming met Art. 21 para. 2 GDPR.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.

Vertegenwoordigd door IT-advocatenkantoor