Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być wykorzystane do Państwa osobistej identyfikacji. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zamieszczonym poniżej.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest realizowane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora znajdą Państwo w sekcji "Informacje o administratorze" niniejszej polityki prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony Państwa dane są gromadzone, gdy nam je Państwo przekazują. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie, gdy tylko wejdą Państwo na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Niektóre z tych danych są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania jako użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia od dostawców zewnętrznych

Gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, Państwa zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdą Państwo w poniższej polityce prywatności.

2. hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Treść naszej strony internetowej jest hostowana przez następującego dostawcę:

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera (hosterów). Mogą one obejmować adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hosting zewnętrzny jest realizowany w celu wykonania umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego udostępnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Nasi gospodarze będą przetwarzać Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań i postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następujących hosterów:

KÜS DATA GmbH
Do KÜS 1
66679 Losheim am See

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Państwem umowę o przetwarzaniu danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Cloudflare

Korzystamy z usługi "Cloudflare". Dostawcą jest Cloudflare Inc, 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (zwany dalej "Cloudflare").

Cloudflare oferuje globalnie rozproszoną sieć dostarczania treści z DNS. Z technicznego punktu widzenia transfer informacji między Państwa przeglądarką a naszą stroną internetową odbywa się za pośrednictwem sieci Cloudflare. Umożliwia to Cloudflare analizowanie ruchu danych między Państwa przeglądarką a naszą witryną oraz działanie jako filtr między naszymi serwerami a potencjalnie złośliwym ruchem danych z Internetu. Cloudflare może również wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie do rozpoznawania użytkowników Internetu, ale są one wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych tutaj.

Korzystanie z Cloudflare opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zapewnieniu jak największej bezbłędności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony danych w Cloudflare można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Państwem umowę o przetwarzaniu danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Google Cloud CDN

Korzystamy z sieci dostarczania treści Google Cloud CDN. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google oferuje globalnie rozproszoną sieć dostarczania treści. Transfer informacji pomiędzy Państwa przeglądarką a naszą stroną internetową odbywa się technicznie za pośrednictwem sieci Google. Dzięki temu możemy zwiększyć globalną dostępność i wydajność naszej strony internetowej.

Korzystanie z Google Cloud CDN opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu jak największej bezbłędności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Więcej informacji na temat Google Cloud CDN znajdą Państwo tutaj: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Państwem umowę o przetwarzaniu danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Gdy korzystają Państwo z tej strony internetowej, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do zidentyfikowania Państwa osobiście. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to robimy.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

Sonilift GmbH
Philipp-Reis-Str.11
46397 Bocholt

Telefon: 02871 3491070
E-mail: info@sonilift.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli złożą Państwo uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofną zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania na mocy prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile szczególne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 25 ust. 1 RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Jeśli Państwa dane są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Państwa dane, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

bridge4IT® e.K.
Volker Wassermann
Siemensstrasse 18
47608 Geldern

Telefon: +49 2831 395909-50
E-mail: datenschutz@sonilift.de

Proszę zwrócić uwagę na przekazywanie danych do krajów trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych oraz przekazywanie danych do firm amerykańskich, które nie posiadają certyfikatu DPF.

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych, oraz narzędzi amerykańskich, których dostawcy nie są certyfikowani zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA (DPF). Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych, nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że USA, jako bezpieczne państwo trzecie, zasadniczo zapewnia poziom ochrony danych porównywalny z poziomem ochrony w UE. Przekazywanie danych do USA jest zatem dozwolone, jeśli odbiorca jest certyfikowany zgodnie z "Ramami prywatności danych UE-USA" (DPF) lub posiada odpowiednie dodatkowe gwarancje. Informacje na temat przekazywania danych do krajów trzecich, w tym odbiorców danych, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności biznesowej współpracujemy z różnymi organizacjami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach konieczne jest również przekazanie danych osobowych tym organizacjom zewnętrznym. Przekazujemy dane osobowe organom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przekazanie danych organom podatkowym), gdy mamy uzasadniony interes w przekazaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub gdy inna podstawa prawna zezwala na przekazanie danych. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, przekazujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzanie zamówienia. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu danych.

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu jej wycofania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo w dowolnym momencie do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W razie dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania weryfikacji mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) RODO, należy zachować równowagę między Państwa interesami a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony. Mogą Państwo rozpoznać szyfrowane połączenie po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku prawnego w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Ciasteczka

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane na Państwa urządzeniu tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Trwałe pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Państwa przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (własne pliki cookie) lub od firm zewnętrznych (tzw. zewnętrzne pliki cookie). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w witrynach internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które Państwo prosili (np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności stron internetowych) (niezbędne pliki cookie), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczali akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

W niniejszej polityce prywatności mogą Państwo dowiedzieć się, jakie pliki cookie i usługi są wykorzystywane na tej stronie.

Zgoda z Complianz

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody firmy Complianz w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania ich zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Holandia (zwana dalej "Complianz").

Complianz jest hostowany na naszych serwerach, więc nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami dostawcy Complianz. Complianz przechowuje plik cookie w Państwa przeglądarce, aby móc przypisać udzielone przez Państwa zgody lub je odwołać. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, sami usuną Państwo plik cookie Complianz lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe obowiązki przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Complianz służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Będziemy przechowywać dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, nie cofną zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spełnieniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które przesyłają nam Państwo za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Państwa prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Korzystanie z chatbotów

Do komunikacji z Państwem używamy chatbotów. Chatboty są w stanie odpowiadać na Państwa pytania i inne dane wejściowe bez pomocy człowieka. Oprócz Państwa danych wejściowych, chatboty analizują inne dane w celu udzielenia odpowiednich odpowiedzi (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail i inne dane kontaktowe, numery klientów i inne identyfikatory, zamówienia i historie czatów). Państwa adres IP, pliki dziennika, informacje o lokalizacji i inne metadane mogą być również gromadzone za pośrednictwem chatbota. Dane te są przechowywane na serwerach dostawcy chatbota.

Na podstawie zebranych danych mogą być tworzone profile użytkowników. Dane mogą być również wykorzystywane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach, pod warunkiem spełnienia innych wymogów prawnych (w szczególności zgody). W tym celu chatboty mogą być połączone z narzędziami analitycznymi i reklamowymi.

Zebrane dane mogą być również wykorzystywane do ulepszania naszych chatbotów i ich zachowań w odpowiedzi (uczenie maszynowe).

Dane wprowadzone przez Państwa w trakcie komunikacji pozostaną u nas lub u operatora chatbota, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, nie cofną zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Podstawą prawną korzystania z chatbotów jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile chatbot jest wykorzystywany do zainicjowania umowy lub w kontekście realizacji umowy. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. We wszystkich innych przypadkach podstawą korzystania z danych jest nasz uzasadniony interes polegający na jak najskuteczniejszej komunikacji z klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Hubspot CRM

Na tej stronie internetowej korzystamy z Hubspot CRM. Dostawcą jest Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (dalej Hubspot CRM).

Hubspot CRM umożliwia nam między innymi zarządzanie istniejącymi i potencjalnymi klientami oraz kontaktami z nimi. Za pomocą Hubspot CRM jesteśmy w stanie rejestrować, sortować i analizować interakcje z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub telefonu w różnych kanałach. Zebrane w ten sposób dane osobowe mogą być analizowane i wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi klientami lub do działań marketingowych (np. wysyłki newslettera). Dzięki Hubspot CRM jesteśmy również w stanie rejestrować i analizować zachowanie użytkowników naszych kontaktów na naszej stronie internetowej.

Korzystanie z Hubspot CRM odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najbardziej efektywnym zarządzaniu klientami i komunikacji z klientami. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TN8pAAG&status=Active

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Państwem umowę o przetwarzaniu danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Rejestracja za pomocą Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na tej stronie, mogą Państwo zarejestrować się za pomocą Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Jeśli zdecydują się Państwo na rejestrację w Facebook Connect i klikną przycisk "Zaloguj się przez Facebook"/"Połącz przez Facebook", zostaną Państwo automatycznie przekierowani na platformę Facebook. Tam mogą Państwo zalogować się przy użyciu swoich danych użytkownika. Spowoduje to połączenie Państwa profilu na Facebooku z tą stroną internetową lub naszymi usługami. Łącze to daje nam dostęp do Państwa danych przechowywanych na Facebooku. Są to przede wszystkim

 • Nazwa na Facebooku
 • Profil na Facebooku i zdjęcie na okładkę
 • Zdjęcie na okładkę na Facebooku
 • Adres e-mail przechowywany na Facebooku
 • Facebook ID
 • Listy znajomych na Facebooku
 • Polubienia na Facebooku (informacje o "polubieniach")
 • Urodziny
 • Płeć
 • Kraj
 • Język

Dane te są wykorzystywane do założenia, udostępnienia i personalizacji Państwa konta.

Rejestracja w Facebook Connect i związane z nią operacje przetwarzania danych opierają się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po ich przekazaniu nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy znajdą Państwo pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Mogą Państwo dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. Jeśli dochodzą Państwo swoich praw podmiotu danych u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php.

Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z Facebooka i Polityce prywatności Facebooka. Można je znaleźć pod adresem: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ i https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

5. narzędzia analityczne i reklama

Menedżer tagów Google

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które umożliwia nam integrację narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy on wyłącznie do zarządzania i wyświetlania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Google Tag Manager rejestruje jednak Państwa adres IP, który może być również przekazywany do spółki dominującej Google w Stanach Zjednoczonych.

Google Tag Manager jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizowanie zachowań osób odwiedzających witrynę. Operator witryny otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej witrynę.

Możemy również korzystać z Google Analytics do rejestrowania m.in. Państwa ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje również różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zarejestrowanych rekordów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub device fingerprinting). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Anonimizacja adresów IP

Anonimizacja IP Google Analytics jest aktywna. W rezultacie Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics przetwarza dane użytkowników, znajdą Państwo w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Jasność

Ta strona korzysta z Clarity. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (zwana dalej "Clarity").

Clarity to narzędzie do analizy zachowań użytkowników na tej stronie. W szczególności Clarity rejestruje ruchy myszy i tworzy graficzną reprezentację tego, do której części witryny użytkownicy przewijają najczęściej (mapy cieplne). Clarity może również rejestrować sesje, dzięki czemu możemy przeglądać wykorzystanie strony w formie filmów. Otrzymujemy również informacje o ogólnym zachowaniu użytkowników na naszej stronie internetowej.

Clarity wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub wykorzystanie odcisków palców urządzeń). Państwa dane osobowe są przechowywane na serwerach Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) w USA.

Jeśli uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli nie uzyskano zgody, usługa ta jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznej analizie użytkowników.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Clarity można znaleźć tutaj: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Państwem umowę o przetwarzaniu danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Google AdSense (niespersonalizowane)

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z Google AdSense w trybie "niespersonalizowanym". W przeciwieństwie do trybu spersonalizowanego, reklamy nie są zatem oparte na wcześniejszych zachowaniach użytkownika i nie jest tworzony profil użytkownika. Zamiast tego do wyboru reklam wykorzystywane są tak zwane "informacje kontekstowe". Wybrane reklamy są następnie oparte, na przykład, na Państwa lokalizacji, treści strony internetowej, na której się Państwo znajdują lub Państwa aktualnych wyszukiwanych hasłach. Więcej informacji na temat różnic między spersonalizowanym i niespersonalizowanym targetowaniem w Google AdSense znajdą Państwo tutaj: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Proszę pamiętać, że pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odciski palców urządzenia) mogą być również używane podczas korzystania z Google Adsense w trybie niespersonalizowanym. Według Google są one wykorzystywane do zwalczania oszustw i nadużyć.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Mogą Państwo samodzielnie dostosować ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. W tym celu proszę kliknąć poniższy link i zalogować się: https://adssettings.google.com/authenticated.

Więcej informacji na temat technologii reklamowych Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads i https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Outbrain

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy usługę Outbrain. Dostawcą jest Outbrain Inc, 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA (dalej "Outbrain").

Gdy odwiedzają Państwo witrynę internetową, z którą zintegrowana jest usługa Outbrain, Outbrain tworzy pseudonimizowany profil użytkownika (identyfikator użytkownika), w którym przechowywane są przeglądane lub czytane przez Państwa treści. Następnie mogą być Państwu polecane dalsze treści oparte na zainteresowaniach lub wyświetlane reklamy w naszej witrynie internetowej lub w innych witrynach internetowych, z którymi zintegrowana jest usługa Outbrain. W tym celu typ Państwa urządzenia, adres IP, typ przeglądarki, odwiedzone strony internetowe i przeczytane artykuły, czas dostępu i identyfikator urządzenia są przechowywane i podsumowywane w Państwa identyfikatorze użytkownika.

Używamy również piksela Outbrain. Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, możemy użyć tego piksela, aby ustalić, czy mają już Państwo identyfikator użytkownika Outbrain. Umożliwia to reklamodawcom z sieci reklamowej Outbrain mierzenie skuteczności ich kampanii.

Jeśli uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli nie uzyskano zgody, usługa ta jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Outbrain pod adresem: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo również listę wszystkich plików cookie wykorzystywanych przez Outbrain: https://www.outbrain.com/privacy/cookies/.

Jeśli chcą Państwo wyświetlić lub dostosować swój profil zainteresowań w serwisie Outbrain, proszę kliknąć poniższy link: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Państwem umowę o przetwarzaniu danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

6. biuletyn informacyjny

Dane biuletynu

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Żadne inne dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku "anuluj subskrypcję" w newsletterze. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z subskrypcji newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu Państwa adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Może Pan/Pani sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Pana/Pani interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

7. wtyczki i narzędzia

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy "Google reCAPTCHA" (zwanego dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) przez człowieka czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. Na potrzeby analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej przez odwiedzającego lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o tym, że przeprowadzana jest analiza.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej strony internetowej przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i SPAM-em. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA, proszę zapoznać się z Polityką prywatności Google i Warunkami korzystania z usługi Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Wordfence

Zintegrowaliśmy Wordfence na tej stronie. Dostawcą jest Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (dalej "Wordfence").

Wordfence służy do ochrony naszej strony internetowej przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu nasza strona internetowa ustanawia stałe połączenie z serwerami Wordfence, dzięki czemu Wordfence może porównywać swoje bazy danych z dostępami dokonywanymi na naszej stronie internetowej i blokować je w razie potrzeby.

Korzystanie z Wordfence opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej ochronie swojej strony internetowej przed cyberatakami. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Państwem umowę o przetwarzaniu danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

8. eCommerce i dostawcy usług płatniczych

Przetwarzanie danych klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane dotyczące umów w celu ustanowienia, organizacji treści i zmiany naszych stosunków umownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub wystawić mu rachunek. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej i wygaśnięciu wszelkich istniejących ustawowych okresów przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.