Polityka prywatności

1) Wprowadzenie i dane kontaktowe administratora

1.1 Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej poinformujemy Państwa o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować.

1.2 Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Sonilift GmbH, Philipp-Reis-Straße 11, 46397 Bocholt, Niemcy, tel.: 02871/3491070, faks: 02871/3491079, e-mail: info@sonilift.de. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1.3 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: "bridge4IT® e.K., Volker Wassermann, Siemensstraße 18, 47608 Geldern, Niemcy, tel.: +49 2831 395909-50, e-mail: datenschutz@sonilift.de".

2) Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

2.1 Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestrują się Państwo ani w inny sposób nie przekazują nam informacji, gromadzimy wyłącznie dane, które Państwa przeglądarka przesyła do serwera strony (tzw. "pliki dziennika serwera"). Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia Państwu strony internetowej:

 • Odwiedzana przez nas strona internetowa
 • Data i godzina w momencie dostępu
 • Ilość wysłanych danych w bajtach
 • Źródło/odnośnik, z którego trafili Państwo na stronę
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • Wykorzystany adres IP (w stosownych przypadkach: w formie zanonimizowanej)

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie są przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na niezgodne z prawem wykorzystanie.

2.2 Ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków "https://" i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

3) Hosting i sieć dostarczania treści

3.1 W celu hostingu naszej strony internetowej i prezentacji treści strony korzystamy z usług dostawcy, który świadczy swoje usługi samodzielnie lub za pośrednictwem wybranych podwykonawców wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej.

Wszystkie dane gromadzone na naszej stronie internetowej są przetwarzane na tych serwerach.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich osobom trzecim.

3.2 NitroPack

Korzystamy z sieci dostarczania treści następującego dostawcy: NitroPack LLC, Studentski Kompleks, Sofia, kod pocztowy 1756, Bułgaria

Usługa ta umożliwia nam szybsze dostarczanie dużych plików multimedialnych, takich jak grafika, zawartość strony lub skrypty, za pośrednictwem sieci serwerów rozproszonych regionalnie. Przetwarzanie odbywa się w celu zabezpieczenia naszego uzasadnionego interesu w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich osobom trzecim.

4) Ciasteczka

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy plików cookie, tj. małych plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre z tych plików cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki (tzw. "sesyjne pliki cookie"), podczas gdy inne pozostają na Państwa urządzeniu przez dłuższy czas i umożliwiają zapisanie ustawień strony (tzw. "trwałe pliki cookie"). W tym drugim przypadku okres przechowywania można znaleźć w przeglądzie ustawień plików cookie w przeglądarce internetowej.

Jeśli dane osobowe są również przetwarzane przez poszczególne pliki cookie używane przez nas, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO albo w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku udzielonej zgody lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów w zakresie najlepszej możliwej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego dla klienta i skutecznego projektowania odwiedzin strony.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookie i mogli indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączeniu akceptacji plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie.

Prosimy pamiętać, że jeśli nie akceptują Państwo plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

5) Nawiązywanie kontaktu

5.1 LiveChat

Ta strona korzysta z systemu czatu na żywo od następującego dostawcy: LiveChat Software S.A., al. Dębowa 3, 53-134 Wrocław, Polska

Przetwarzanie danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem czatu odbywa się albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ jest to niezbędne do rozpoczęcia lub wykonania umowy, albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w skutecznym wspieraniu odwiedzających naszą witrynę.
Z zastrzeżeniem ustawowych okresów przechowywania, Państwa dane przekazane w ten sposób zostaną usunięte po ostatecznym wyjaśnieniu danej sprawy.

Ponadto dalsze informacje mogą być gromadzone i analizowane za pomocą plików cookie w celu tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników; informacje te nie są jednak wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika i nie są łączone z innymi zestawami danych. Jeśli informacje te mają odniesienie osobowe, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w analizie statystycznej zachowań użytkowników do celów optymalizacji.

Ustawienie plików cookie można zablokować poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. W takim przypadku funkcjonalność naszej strony internetowej może być jednak ograniczona. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w celu utworzenia pseudonimizowanego profilu użytkownika ze skutkiem na przyszłość.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich osobom trzecim.

5.2 Dane osobowe są gromadzone, gdy kontaktują się Państwo z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej). Jakie dane są gromadzone podczas korzystania z formularza kontaktowego, można sprawdzić w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub skontaktowania się z Państwem i związanej z tym administracji technicznej.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na Państwa wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli Państwa kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu Państwa zapytania. Ma to miejsce w przypadku, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie istnieją żadne ustawowe obowiązki przechowywania danych.

6) Usługi analizy internetowej

6.1 Google Analytics 4

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics 4, usługi analizy internetowej Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"), która umożliwia analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej.

Domyślnie Google Analytics 4 nie używa plików cookie, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową, chyba że wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Zamiast tego, informacje o Państwa zachowaniu podczas korzystania z witryny są gromadzone i przetwarzane przez tzw. pingi (małe pakiety danych wysyłane do hosta urządzenia końcowego). Zakres tych informacji obejmuje również Państwa adres IP, który jednak jest skracany przez Google o ostatnie cyfry w celu wykluczenia wszelkich bezpośrednich odniesień osobowych.

Informacje te są przesyłane na serwery Google i tam przetwarzane. Możliwe jest również przesyłanie danych do Google LLC z siedzibą w USA.

Google wykorzystuje informacje zebrane w naszym imieniu w celu analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla nas oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Skrócony adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w ramach korzystania z Google Analytics 4 są przechowywane przez okres dwóch miesięcy, a następnie usuwane.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w tym przesyłanie danych za pomocą "pingów" i ewentualne ustawianie plików cookie Google Analytics, będą miały miejsce tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Bez Państwa zgody Google Analytics 4 nie będzie wykorzystywany podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do odwołania, proszę dezaktywować tę usługę za pomocą "narzędzia zgody na pliki cookie" dostępnego na stronie internetowej.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich osobom trzecim.

Więcej informacji prawnych na temat Google Analytics 4 można znaleźć na stronie https://policies.google.com/prywatność?hl=pl&gl=pl i poniżej https://policies.google.com/technologie/strony-partnerskie

Charakterystyka demograficzna
Google Analytics 4 korzysta ze specjalnej funkcji "cechy demograficzne" i może wykorzystywać ją do tworzenia statystyk zawierających informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Odbywa się to poprzez analizę reklam i informacji od dostawców zewnętrznych. Umożliwia to identyfikację grup docelowych na potrzeby działań marketingowych. Zebranych danych nie można jednak przypisać do konkretnej osoby i są one usuwane po przechowywaniu przez okres dwóch miesięcy.

Sygnały Google
Jako rozszerzenie Google Analytics 4, Google Signals może być używane na tej stronie internetowej do generowania raportów dotyczących różnych urządzeń. Jeśli aktywowali Państwo spersonalizowane reklamy i połączyli swoje urządzenia z kontem Google, Google może analizować Państwa zachowania związane z użytkowaniem na różnych urządzeniach i tworzyć modele baz danych, w tym konwersje między urządzeniami, pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody na korzystanie z Google Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nie otrzymujemy od Google żadnych danych osobowych, a jedynie dane statystyczne. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z analizy na różnych urządzeniach, mogą Państwo dezaktywować funkcję "Spersonalizowane reklamy" w ustawieniach swojego konta Google. Aby to zrobić, proszę postępować zgodnie z instrukcjami na tej stronie: https://support.google.com/ads/odpowiedź/2662922?hl=pl Więcej informacji na temat Google Signals można znaleźć pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/odpowiedź/7532985?hl=pl

Identyfikatory użytkownika
Jako rozszerzenie Google Analytics 4, funkcja "UserIDs" może być używana na tej stronie internetowej. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z Google Analytics 4 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, założyli Państwo konto na tej stronie internetowej i logują się Państwo za pomocą tego konta na różnych urządzeniach, Państwa działania, w tym konwersje, mogą być analizowane na różnych urządzeniach.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

6.2 Menedżer tagów Google

Ta strona internetowa korzysta z "Google Tag Manager", usługi następującego dostawcy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: "Google").

Google Tag Manager zapewnia techniczną podstawę do łączenia różnych aplikacji internetowych, w tym usług śledzenia i analizy, oraz kalibrowania, kontrolowania i łączenia ich z warunkami za pośrednictwem znormalizowanego interfejsu użytkownika. Sam Google Tag Manager nie przechowuje ani nie odczytuje żadnych informacji na urządzeniach użytkowników. Usługa nie przeprowadza również żadnych niezależnych analiz danych. Google Tag Manager przesyła jednak Państwa adres IP do Google, gdy uzyskują Państwo dostęp do strony i może go tam przechowywać. Może on również zostać przesłany na serwery Google LLC. w USA.

Przetwarzanie to będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody Google Tag Manager nie będzie wykorzystywany podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać swoją zgodę, proszę dezaktywować tę usługę w "Narzędziu zgody na pliki cookie" dostępnym na stronie internetowej.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich osobom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

6.3 Microsoft Clarity

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy sieciowej następującego dostawcy: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA

Za pomocą plików cookie i/lub porównywalnych technologii (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne w sieci Web, algorytmy odczytu informacji o urządzeniu końcowym i przeglądarce) usługa gromadzi i przechowuje pseudonimizowane dane odwiedzających, w tym informacje o używanym urządzeniu końcowym, takie jak adres IP i informacje o przeglądarce, w celu ich oceny na potrzeby analiz statystycznych zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowania. Umożliwia to między innymi analizę wzorców ruchu (tzw. map ciepła), które pokazują czas trwania wizyt na stronie i interakcji z zawartością strony (np. wprowadzanie tekstu, przewijanie, kliknięcia i najechania myszą). Pseudonimizacja wyklucza możliwość bezpośredniej identyfikacji Państwa osoby. Państwa dane osobowe nie są łączone z jawnymi danymi zebranymi w jakikolwiek inny sposób.

Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności odczytywanie lub przechowywanie informacji na używanym urządzeniu końcowym, będzie miało miejsce wyłącznie wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w "narzędziu zgody na pliki cookie" dostępnym na stronie internetowej.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich osobom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

7) Retargeting/remarketing i śledzenie konwersji

7.1 Meta Pixel

W ramach naszej oferty online korzystamy z usługi "Meta Pixel" następującego dostawcy: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irlandia ("Meta")

Jeśli użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez nas na Facebooku i/lub Instagramie, do adresu URL naszej strony, do której prowadzi link, dodawany jest parametr za pomocą "metapikseli". Ten parametr adresu URL jest następnie wprowadzany do przeglądarki użytkownika po przekierowaniu przez plik cookie, który nasza połączona strona sama ustawia.

Z jednej strony umożliwia to firmie Meta określenie osób odwiedzających naszą ofertę online jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (tzw. "reklam"). W związku z tym korzystamy z usługi, aby wyświetlać reklamy na Facebooku i/lub Instagramie umieszczone przez nas tylko tym użytkownikom, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Meta (tzw. "niestandardowi odbiorcy").

Z drugiej strony "Meta Pixel" może być wykorzystywany do śledzenia, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy i jakie działania tam podejmują (tzw. "śledzenie konwersji").

Gromadzone dane są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Meta, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika i aby Meta mogła wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych.

Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytywania informacji na używanym urządzeniu końcowym, będzie wykonywane tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w "narzędziu zgody na pliki cookie" dostępnym na stronie internetowej.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich osobom trzecim.

Informacje generowane przez Meta są zazwyczaj przesyłane na serwer Meta i tam przechowywane; w tym kontekście mogą być również przesyłane na serwery Meta Platforms Inc. w USA.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

7.2 Outbrain

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię retargetingu od następującego dostawcy: Outbrain Inc, 39 W 13th Street, New York, NY 10011, USA

Umożliwia to kierowanie do odwiedzających naszą stronę internetową spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach, którzy już wykazali zainteresowanie naszym sklepem i naszymi produktami. Materiały reklamowe są wyświetlane na podstawie opartej na plikach cookie analizy poprzednich i bieżących zachowań użytkowników, ale żadne dane osobowe nie są przechowywane. W przypadku technologii retargetingu plik cookie jest przechowywany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym w celu gromadzenia pseudonimowych danych o Państwa zainteresowaniach, a tym samym indywidualnego dostosowywania reklam do przechowywanych informacji. Te pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Służą one do wyświetlania reklam, które z dużym prawdopodobieństwem odpowiadają Państwa produktom i zainteresowaniom informacyjnym.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytywania informacji na używanym urządzeniu końcowym, będą przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody technologia retargetingu nie będzie wykorzystywana podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, proszę dezaktywować tę usługę w "narzędziu zgody na pliki cookie" dostępnym na stronie internetowej.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca odnosi się do standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które mają na celu zapewnienie zgodności z europejskim poziomem ochrony danych.

7.3 Taboola

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię retargetingu od następującego dostawcy: Taboola Inc, 16 Madison Square West 7th Floor, New York, NY 10010, USA

Umożliwia to kierowanie do odwiedzających naszą stronę internetową spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach, którzy już wykazali zainteresowanie naszym sklepem i naszymi produktami. Materiały reklamowe są wyświetlane na podstawie opartej na plikach cookie analizy poprzednich i bieżących zachowań użytkowników, ale żadne dane osobowe nie są przechowywane. W przypadku technologii retargetingu plik cookie jest przechowywany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym w celu gromadzenia pseudonimowych danych o Państwa zainteresowaniach, a tym samym indywidualnego dostosowywania reklam do przechowywanych informacji. Te pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Służą one do wyświetlania reklam, które z dużym prawdopodobieństwem odpowiadają Państwa produktom i zainteresowaniom informacyjnym.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytywania informacji na używanym urządzeniu końcowym, będą przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody technologia retargetingu nie będzie wykorzystywana podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, proszę dezaktywować tę usługę w "narzędziu zgody na pliki cookie" dostępnym na stronie internetowej.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca odnosi się do standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które mają na celu zapewnienie zgodności z europejskim poziomem ochrony danych.

7.4 Outbrain Pixel

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię śledzenia konwersji następującego dostawcy: Outbrain, Inc, 39 W 13th St, New York 10011, USA

Jeśli trafili Państwo na naszą stronę internetową z reklamy w domenie dostawcy, pliki cookie i/lub porównywalne technologie (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne w sieci Web, pingi lub żądania HTTP) mogą być wykorzystywane do śledzenia skuteczności reklamy.

W tym celu technologia śledzenia jest wykorzystywana do odczytywania określonych informacji o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym, w stosownych przypadkach, Państwa adresu IP, w celu rejestrowania i analizowania predefiniowanych działań użytkownika (np. zakończonych transakcji, potencjalnych klientów, zapytań w witrynie internetowej, odsłon produktów). Umożliwia nam to tworzenie statystyk dotyczących zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej po przekazaniu reklamy, które wykorzystujemy do optymalizacji naszej oferty.

Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytywania informacji na używanym urządzeniu końcowym, będzie wykonywane tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w "narzędziu zgody na pliki cookie" dostępnym na stronie internetowej.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich osobom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca odnosi się do standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które mają na celu zapewnienie zgodności z europejskim poziomem ochrony danych.

8) Funkcjonalność strony

8.1 TrustPilot

Elementy graficzne od następującego dostawcy są zintegrowane na naszej stronie internetowej w celu wyświetlania zewnętrznych ocen klientów i/lub zewnętrznie przyznanego znaku jakości: Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Kopenhaga, Dania

Gdy wywołują Państwo stronę w naszej witrynie, która zawiera takie elementy graficzne, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawcy w celu prawidłowego załadowania tych elementów. W trakcie tego procesu pewne informacje o przeglądarce, w tym Państwa adres IP, są przesyłane do dostawcy.

Jeśli w procesie przetwarzane są również dane osobowe, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w optymalnym marketingu naszej oferty i atrakcyjnym wyglądzie naszej strony internetowej.

8.2 Mapy Google

Ta strona internetowa korzysta z usługi map online od następującego dostawcy: Google Maps (API) od Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google").

Google Maps to usługa internetowa umożliwiająca wyświetlanie interaktywnych (lądowych) map w celu wizualizacji informacji geograficznych. Korzystanie z tej usługi pokaże Państwu naszą lokalizację i ułatwi znalezienie nas.

Informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej (takie jak Państwa adres IP) są przekazywane na serwery Google i tam przechowywane, gdy tylko wejdą Państwo na podstrony, na których zintegrowana jest mapa Google Maps; informacje te mogą być również przekazywane na serwery Google LLC. w USA. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego są Państwo zalogowani, czy też konto użytkownika istnieje. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa dane były powiązane z Państwa profilem Google, muszą się Państwo wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Państwa dane (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i analizuje je.

Gromadzenie, przechowywanie i analiza są przeprowadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu Google w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam, badań rynku i/lub projektowania stron internetowych Google w oparciu o Państwa potrzeby. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Google. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przekazywanie w przyszłości swoich danych do Google w związku z korzystaniem z Google Maps, mają Państwo również możliwość całkowitej dezaktywacji usługi internetowej Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w przeglądarce. Google Maps, a tym samym wyświetlanie map na tej stronie internetowej, nie może być wtedy używane.

W zakresie wymaganym przez prawo uzyskaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych w sposób opisany powyżej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, proszę postępować zgodnie z opisaną powyżej opcją zgłaszania sprzeciwu.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

8.3 Google reCAPTCHA

Na tej stronie korzystamy z usługi CAPTCHA następującego dostawcy: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Dane mogą być również przekazywane do: Google LLC, USA. Dostawca używa "Google Fonts", tj. czcionek pobranych z Internetu przez Google, do wizualnego projektowania okna Captcha. Nie będą przetwarzane żadne inne informacje poza tymi, które zostały już przekazane do Google za pośrednictwem funkcji ReCaptcha.

Usługa sprawdza, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy w sposób nieuprawniony przez maszynę i zautomatyzowane przetwarzanie, oraz blokuje spam, ataki DDoS i podobny zautomatyzowany złośliwy dostęp. Aby upewnić się, że działanie zostało wykonane przez osobę, a nie przez zautomatyzowanego bota, dostawca gromadzi adres IP używanego urządzenia końcowego, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, a także datę i czas trwania wizyty i przesyła je na serwery dostawcy w celu oceny.

Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w określeniu indywidualnej odpowiedzialności w Internecie oraz zapobieganiu nadużyciom i spamowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich osobom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

8.4 Opinie klientów Google (dawniej Program Certyfikowanych Sprzedawców Google)

Współpracujemy z Google w ramach programu "Opinie klientów Google". Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"). Program ten daje nam możliwość uzyskania opinii klientów od użytkowników naszej strony internetowej. Po dokonaniu zakupu na naszej stronie internetowej zostaną Państwo zapytani, czy chcą Państwo wziąć udział w ankiecie e-mail od Google.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekażemy Państwa adres e-mail do Google. Otrzymają Państwo wiadomość e-mail od Google Customer Reviews z prośbą o ocenę doświadczenia zakupowego na naszej stronie internetowej. Państwa opinia zostanie następnie połączona z innymi naszymi opiniami i wyświetlona w naszym logo Google Customer Reviews oraz w naszym panelu Merchant Center. Państwa opinia zostanie również wykorzystana w recenzjach sprzedawców Google. W ramach korzystania z Google Customer Reviews dane osobowe mogą być również przesyłane na serwery Google LLC. w USA.

Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do administratora danych lub do Google.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

8.5 Aplikacje na ogłoszenia o pracę przesyłane pocztą elektroniczną

Aktualne oferty pracy ogłaszamy na naszej stronie internetowej w osobnej sekcji, do której zainteresowane osoby mogą aplikować drogą mailową na podany adres kontaktowy.

Kandydaci muszą podać wszystkie dane osobowe niezbędne do dokonania świadomej oceny, w tym informacje ogólne, takie jak imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe, a także dowody osiągnięć i, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące stanu zdrowia. Szczegółowe informacje na temat składania podań można znaleźć w ogłoszeniu o pracę.

Po otrzymaniu wniosku pocztą elektroniczną dane będą przechowywane i analizowane wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku. W przypadku jakichkolwiek pytań będziemy korzystać z adresu e-mail lub numeru telefonu wnioskodawcy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (lub § 26 ust. 1 BDSG), w rozumieniu którego procedura aplikacyjna jest uważana za zawarcie umowy o pracę.

W zakresie, w jakim szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia, takie jak informacje o znacznym stopniu niepełnosprawności) są wymagane od kandydatów w ramach procesu aplikacyjnego, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. RODO, abyśmy mogli wykonywać prawa wynikające z prawa pracy oraz prawa dotyczącego zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz wypełniać nasze obowiązki w tym zakresie.

Łącznie lub alternatywnie przetwarzanie szczególnych kategorii danych może również opierać się na art. 9 ust. 1 lit. h RODO, jeżeli jest przeprowadzane w celach profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, w celu oceny zdolności wnioskodawcy do pracy, diagnostyki medycznej, opieki zdrowotnej lub społecznej lub leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub społecznej.

Jeśli kandydat nie zostanie wybrany lub jeśli kandydat przedwcześnie wycofa swoją aplikację, przesłane przez niego dane i cała korespondencja elektroniczna, w tym e-mail z aplikacją, zostaną usunięte najpóźniej po 6 miesiącach od otrzymania odpowiedniego powiadomienia. Okres ten wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na udzielaniu odpowiedzi na wszelkie dalsze pytania dotyczące wniosku oraz, w razie potrzeby, na wypełnianiu naszych obowiązków w zakresie dostarczania dowodów zgodnie z przepisami dotyczącymi równego traktowania wnioskodawców.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku przetwarzania w Niemczech w związku z § 26 ust. 1 BDSG) w celu realizacji stosunku pracy.

9) Narzędzia i inne

Narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje tak zwane "narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie" w celu uzyskania skutecznej zgody użytkownika na pliki cookie i aplikacje oparte na plikach cookie, które wymagają zgody. "Narzędzie zgody na pliki cookie" jest wyświetlane użytkownikom po wejściu na stronę internetową w formie interaktywnego interfejsu użytkownika, na którym można wyrazić zgodę na określone pliki cookie i/lub aplikacje oparte na plikach cookie, zaznaczając odpowiednie pole. Korzystając z tego narzędzia, wszystkie pliki cookie/usługi wymagające zgody są ładowane tylko wtedy, gdy dany użytkownik wyrazi na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole. Gwarantuje to, że takie pliki cookie są ustawiane na urządzeniu końcowym użytkownika tylko wtedy, gdy udzielono na to zgody.

Narzędzie ustawia technicznie niezbędne pliki cookie w celu zapisania Państwa preferencji dotyczących plików cookie. Dane osobowe użytkownika nie są przetwarzane w tym procesie.

Jeśli w indywidualnych przypadkach dane osobowe (takie jak adres IP) są przetwarzane w celu przechowywania, przypisywania lub rejestrowania ustawień plików cookie, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zgodnym z prawem, dostosowanym do użytkownika i przyjaznym dla użytkownika zarządzaniu zgodą na pliki cookie, a tym samym w zgodnym z prawem projekcie naszej strony internetowej.

Inną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jako administrator danych podlegamy prawnemu obowiązkowi uzależnienia korzystania z technicznie niepotrzebnych plików cookie od odpowiedniej zgody użytkownika.

W razie potrzeby zawarliśmy z dostawcą umowę o realizację zamówienia, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich osobom trzecim.

Dalsze informacje o operatorze i opcjach ustawień narzędzia zgody na pliki cookie można znaleźć bezpośrednio w odpowiednim interfejsie użytkownika na naszej stronie internetowej.

10) Prawa osoby, której dane dotyczą

10.1 Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przyznają Państwu następujące prawa osoby, której dane dotyczą (prawo dostępu i interwencji) wobec administratora w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym należy odnieść się do podanej podstawy prawnej dla odpowiednich wymogów dotyczących wykonywania:

 • Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • Prawo do informacji zgodnie z art. 19 RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • Prawo do wycofania zgody udzielonej zgodnie z art. 7 (3) RODO;
 • Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 RODO.

10.2 PRAWO SPRZECIWU

JEŚLI PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W RAMACH RÓWNOWAŻENIA INTERESÓW NA PODSTAWIE NASZEGO NADRZĘDNEGO PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC TAKIEGO PRZETWARZANIA ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA PRZEDMIOTOWYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO KONTYNUOWANIA PRZETWARZANIA, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PODSTAWOWYCH PRAW I WOLNOŚCI, LUB JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY USTANOWIENIU, WYKONANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ NAS W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEGO MARKETINGU. MOGĄ PAŃSTWO WYKONAĆ SWÓJ SPRZECIW W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA PRZEDMIOTOWYCH DANYCH DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.

11) Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od odpowiedniej podstawy prawnej, celu przetwarzania i - w stosownych przypadkach - dodatkowo od odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przedmiotowe dane będą przechowywane do czasu odwołania przez Państwa zgody.

Jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych, które są przetwarzane w ramach zobowiązań prawnych lub podobnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te będą rutynowo usuwane po upływie okresów przechowywania, pod warunkiem, że nie są już wymagane do realizacji umowy lub zawarcia umowy i/lub nie mamy już uzasadnionego interesu w dalszym przechowywaniu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te będą przechowywane do czasu skorzystania przez Państwa z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane te są przechowywane do momentu skorzystania przez Państwa z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

O ile nie określono inaczej w innych informacjach w niniejszym oświadczeniu dotyczących konkretnych sytuacji przetwarzania, przechowywane dane osobowe są usuwane, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

Reprezentowany przez kancelarię prawną IT