Eenzaamheid overwinnen - samen met Sonilift!

Inhoudsopgave:

Wat u hier kunt verwachten:

Wist u dat eenzaamheid een van de grootste uitdagingen in onze moderne samenleving is geworden?

Eenzaamheid overwinnen - samen met Sonilift

Naast fysieke barri├Ęres zoals trappen en treden, is er nog een andere uitdaging die overwonnen moet worden om een actief en zelfbepaald leven te kunnen leiden.

Wist u dat eenzaamheid een van de grootste uitdagingen in onze moderne samenleving is geworden?

Het ergste is als u het gevoel hebt dat u iemand tot last bent.

Wij bij Sonilift hebben ons deze zorg de afgelopen jaren in veel gesprekken gerealiseerd.
Trappen worden obstakels en hindernissen in uw eigen huis. Ze kunnen niet meer zonder hulp bedwongen worden en het dagelijks leven wordt van dag tot dag moeilijker. Hun familieleden kunnen niet meer zelfstandig thuis blijven wonen, ze zijn afhankelijk van hulp van buitenaf en langzaam sluipt er een soort isolement in.

Trappen worden niet meer beklommen of alleen met moeite op en neer gegleden. Hun familieleden kunnen niet meer deelnemen aan hun gebruikelijke dagelijkse routine en hun dagelijks leven verandert hierdoor fundamenteel. Afspraken met vrienden, kennissen en familie worden steeds zeldzamer, worden afgezegd of uitgesteld tot de telefoon.

 

En hier begint de eenzaamheid.
De getroffenen overwegen zelfs om naar een verpleeghuis te verhuizen en geven hun geliefde huis en sociale omgeving liever op om hun familieleden en vrienden niet tot last te zijn.

Maar dat hoeft niet zo te zijn, want een reorganisatie van de huidige woonsituatie kan in de toekomst helpen. In de meeste gevallen is er maar een kleine verandering nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Deze verandering is even eenvoudig als effectief: een traplift.

Dit kan discreet in bijna elk type huis geïnstalleerd worden en helpt de gebruiker om een flexibele dagelijkse routine aan te houden. Zonder een slecht geweten!

Zo worden de eenzame dagen thuis weer gevuld met hartelijk gelach, tastbare liefde en goed gezelschap.

Uw huis heeft zoveel meer te bieden!

Bereken nu het subsidiebedrag voor uw traplift

Start nu met de Sonilift subsidieconfigurator voor uw eigen traplift en ontdek het maximale subsidiebedrag voor uw traplift in slechts enkele ogenblikken.

Wilt u de berekening starten?

Deze service is gratis en absoluut vrijblijvend voor 100%!

Is uw beperking werkgerelateerd? (beroepsziekte / ongeval)

Ja

Geen

Zou u met een traplift weer aan het werk kunnen?

Ja

Geen

Ontvangt u een uitkering?

Ja

Geen

Hoeveel mensen in uw huishouden/huishouden hebben een zorgdiploma?

1

2

3

4 of meer

Geen

In welke stad woont u?

Bent u al begonnen met de bouw van de traplift?

Ja

Geen

Is het een rechte trap of een wenteltrap?

Recht

Opgerold

Hoeveel verdiepingen moeten met de traplift worden bereikt?

In welke federale staat woont u?

Hoeveel volwassenen en kinderen wonen er in uw huishouden? (ook te verwachten kinderen, in geval van zwangerschap)

Hoeveel mensen in uw huishouden hebben een gehandicaptenkaart?

Wat is het totale bruto-inkomen van uw huishouden, in euro's?

Is de bouw van een traplift al begonnen?

Ja

Geen

Bent u eigenaar van de flat of bent u tot in de 3e graad familie van de eigenaar?

Ja

Geen

Woont u in uw eigen huis of flat?

Ja

Geen

Zijn een of meer van de volgende punten op u van toepassing?

60+ jaar

Slecht ter been met een G of G in de pas van de ernstig gehandicapte persoon

Niet van toepassing

Hoeveel mensen wonen er in uw huishouden en wat is het gezamenlijke netto-inkomen van hen allemaal? Personen.

Is de bouw van een traplift al begonnen?

Ja

Geen

Bent u huurder, huiseigenaar of eigenaar van een woning?

Huurder

Eigenaar appartement

Huiseigenaren

Hoeveel mensen wonen er in uw huishouden en hoeveel vierkante meter woonruimte heeft u?

Is de bouw van een traplift al begonnen?

Ja

Geen

Ontvangt u een basisinkomen voor werkzoekenden of huursubsidie?

Ja

Geen

Gefeliciteerd!

U hebt recht op financiering.

*Deze velden zijn verplicht

Bedankt voor uw inzending.

U ontvangt binnen enkele seconden een e-mail met uw persoonlijke financieringsbedrag.