Garantie en waarborg

Inhoudsopgave:

Wat u hier kunt verwachten:

Wat is het verschil tussen een garantie en een waarborg? En waar moet u als eindklant op letten? Ontdek het in dit artikel!

Garantie en waarborg

Wat is het verschil tussen een garantie en een waarborg?

En waar moet u als eindklant op letten?

De garantie is wettelijk geregeld en bedraagt 2 jaar vanaf de datum van levering van de nieuwe goederen.

De garantie is van toepassing in geval van gebrekkige prestaties. Er is bijvoorbeeld sprake van een gebrek als het product niet de overeengekomen kwaliteit heeft of niet geschikt is voor normaal gebruik.

Uw contactpersoon is altijd de dealer of de fabrikant

De garantie kan niet worden ingekort of uitgesloten door de detailhandelaar of de fabrikant van het product. De garantie is daarentegen slechts gedeeltelijk bij wet geregeld. Deze bestaat naast de wettelijke garantierechten. De garantievoorwaarden (service, omvang, duur) worden meestal door de leverancier bepaald.

Sonilift tip:

De garantie moet een verklaring bevatten dat de wettelijke rechten hierdoor niet beperkt worden.

Wees hier bijzonder voorzichtig mee, aangezien de inhoud van garanties zeer uiteenlopend en ondoorzichtig kan zijn. Het is in ieder geval verstandig om deze voorwaarden van tevoren goed te bekijken en ze bijzonder kritisch te onderzoeken!

Garanties zijn vaak beperkt en dekken alleen bepaalde onderdelen of functies van een product. Alleen de reserveonderdelen zelf worden gedekt, maar niet andere kosten. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zijn zelfs uitgesloten! Een garantie vereist vaak ook een zorgvuldige behandeling, juist gebruik of regelmatig onderhoud.

 

Het volgende is erg belangrijk voor u persoonlijk als klant:

De lengte van de garantie hangt af van de volgende criteria:

  • Als koper kunt u gedurende twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen claims indienen tegen de dealer of verkoper.
  • In het geval van gebruikte goederen is een korting van maximaal één jaar mogelijk.
  • Bovendien wordt de bewijslast in de eerste zes maanden verlaagd.

Binnen de eerste zes maanden na overdracht wordt de bewijslast verlicht. Er wordt dan aangenomen dat het gebrek al vanaf het begin aanwezig was. Daarom moet bij een klacht binnen de eerste zes maanden alleen het gebrek zelf worden bewezen.

Zoals u ziet, is er veel te overwegen en vooral te onderzoeken! Bij Sonilift willen we u helpen de juiste keuze te maken voor uw nieuwe traplift.

Bereken nu het subsidiebedrag voor uw traplift

Start nu met de Sonilift subsidieconfigurator voor uw eigen traplift en ontdek het maximale subsidiebedrag voor uw traplift in slechts enkele ogenblikken.

Wilt u de berekening starten?

Deze service is gratis en absoluut vrijblijvend voor 100%!

Is uw beperking werkgerelateerd? (beroepsziekte / ongeval)

Ja

Geen

Zou u met een traplift weer aan het werk kunnen?

Ja

Geen

Ontvangt u een uitkering?

Ja

Geen

Hoeveel mensen in uw huishouden/huishouden hebben een zorgdiploma?

1

2

3

4 of meer

Geen

In welke stad woont u?

Bent u al begonnen met de bouw van de traplift?

Ja

Geen

Is het een rechte trap of een wenteltrap?

Recht

Opgerold

Hoeveel verdiepingen moeten met de traplift worden bereikt?

In welke federale staat woont u?

Hoeveel volwassenen en kinderen wonen er in uw huishouden? (ook te verwachten kinderen, in geval van zwangerschap)

Hoeveel mensen in uw huishouden hebben een gehandicaptenkaart?

Wat is het totale bruto-inkomen van uw huishouden, in euro's?

Is de bouw van een traplift al begonnen?

Ja

Geen

Bent u eigenaar van de flat of bent u tot in de 3e graad familie van de eigenaar?

Ja

Geen

Woont u in uw eigen huis of flat?

Ja

Geen

Zijn een of meer van de volgende punten op u van toepassing?

60+ jaar

Slecht ter been met een G of G in de pas van de ernstig gehandicapte persoon

Niet van toepassing

Hoeveel mensen wonen er in uw huishouden en wat is het gezamenlijke netto-inkomen van hen allemaal? Personen.

Is de bouw van een traplift al begonnen?

Ja

Geen

Bent u huurder, huiseigenaar of eigenaar van een woning?

Huurder

Eigenaar appartement

Huiseigenaren

Hoeveel mensen wonen er in uw huishouden en hoeveel vierkante meter woonruimte heeft u?

Is de bouw van een traplift al begonnen?

Ja

Geen

Ontvangt u een basisinkomen voor werkzoekenden of huursubsidie?

Ja

Geen

Gefeliciteerd!

U hebt recht op financiering.

*Deze velden zijn verplicht

Bedankt voor uw inzending.

U ontvangt binnen enkele seconden een e-mail met uw persoonlijke financieringsbedrag.