KfW-subsidie voor trapliften: 10 % financiering voor een betere levenskwaliteit

De KfW Bank biedt een subsidie aan voor de aankoop en installatie van een traplift. De subsidie bedraagt 10 % van de subsidiabele kosten, met een maximum van 5.000 euro. De subsidie kan worden aangevraagd door particulieren (eigenaars en huurders) die in een koopwoning wonen. Huurders moeten de verhuurder toestemming geven voor de geplande verbouwingswerkzaamheden.

Welke kosten komen in aanmerking?

De kosten voor de aankoop en installatie van een traplift zijn subsidiabel, inclusief de kosten voor montage, elektrische installatie en aanvaarding door een deskundige.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 10 % van de subsidiabele kosten, met een maximum van 5.000 euro.

Aan welke vereisten moet worden voldaan?

Aan de volgende vereisten moet worden voldaan om de subsidie te ontvangen:

  • De traplift moet geschikt zijn voor gebruik in privéwoningen.
  • De traplift moet door een gespecialiseerd bedrijf worden geïnstalleerd.
  • De conversiemaatregel moet door een expert worden goedgekeurd.

Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan online of per post worden aangevraagd. De aanvraagdocumenten zijn te vinden op de website van de KfW Bank.

Trapliften: Betere levenskwaliteit voor iedereen

Trapliften bieden mensen met beperkte mobiliteit de mogelijkheid om zelfstandig binnen hun eigen vier muren te blijven wonen. Ze zijn een verstandige investering in iemands eigen levenskwaliteit en kunnen helpen om onafhankelijkheid en autonomie te behouden.

De KfW-subsidie voor trapliften is een goede manier om de kosten voor de aankoop en installatie van een traplift te verlagen. De subsidie is geschikt voor particulieren (eigenaars en huurders) die in een gebouw wonen dat ze zelf gebruiken.