Dotacja KfW na windy schodowe: 10 % finansowania dla lepszej jakości życia

Bank KfW oferuje dotację na zakup i instalację windy schodowej. Dotacja wynosi 10 % kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 5 000 euro. O dotację mogą ubiegać się osoby prywatne (właściciele i najemcy), które mieszkają w budynku zajmowanym przez właściciela. Najemcy muszą przedstawić zgodę właściciela na planowane prace adaptacyjne.

Jakie koszty są kwalifikowalne?

Koszty zakupu i instalacji windy schodowej są kwalifikowalne, w tym koszty montażu, instalacji elektrycznej i odbioru przez eksperta.

Ile wynosi dotacja?

Dotacja wynosi 10 % kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 5 000 euro.

Jakie wymagania należy spełnić?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić następujące wymagania:

  • Winda schodowa musi nadawać się do użytku w domach prywatnych.
  • Winda schodowa musi zostać zainstalowana przez specjalistyczną firmę.
  • Prace związane z konwersją muszą zostać zatwierdzone przez eksperta.

Jak można ubiegać się o dofinansowanie?

Wniosek o dotację można złożyć online lub pocztą. Dokumenty aplikacyjne znajdą Państwo na stronie internetowej banku KfW.

Windy schodowe: lepsza jakość życia dla każdego

Windy schodowe oferują osobom o ograniczonej mobilności możliwość dalszego niezależnego życia we własnych czterech ścianach. Są one rozsądną inwestycją w jakość życia i mogą pomóc w utrzymaniu niezależności i autonomii.

Dotacja KfW na windy schodowe to dobry sposób na obniżenie kosztów zakupu i instalacji windy schodowej. Dotacja jest odpowiednia dla osób prywatnych (właścicieli i najemców), którzy mieszkają w budynku, z którego sami korzystają.