Ubezpieczenie pielęgnacyjne dofinansowuje windy schodowe: Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Windy schodowe są cenną pomocą dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Umożliwiają ludziom niezależne życie we własnych czterech ścianach i wykonywanie zwykłych czynności.

Dobra wiadomość: Kasa opiekuńcza dofinansowuje zakup windy schodowej kwotą do 4000 euro. Tutaj dowiedzą się Państwo, jak ubiegać się o dofinansowanie.

**Wymagania dotyczące dotacji

Aby otrzymać dotację z funduszu ubezpieczeń na wypadek opieki długoterminowej, musi Pan/Pani spełnić następujące wymagania:

* Posiadają Państwo co najmniej poziom opieki 1.
* Jest Pan/Pani właścicielem lub najemcą mieszkania, w którym ma zostać zainstalowana winda schodowa.
* Winda schodowa jest odpowiednia dla Państwa indywidualnej sytuacji.

**Procedura składania wniosków

Może Pan/Pani ubiegać się o dofinansowanie z kasy opiekuńczej. Formularz można znaleźć na stronie internetowej kasy opiekuńczej lub poprosić o niego w swojej kasie opiekuńczej.

Wniosek musi zawierać następujące informacje

* Państwa dane osobowe
* Pana/Pani poziom opieki
* Rodzaj i zakres środka mającego na celu poprawę środowiska życia
* Oszacowanie kosztów środka

**Kwota dotacji

Kasa opiekuńcza przyznaje dotację w wysokości do 4 000 euro na każdego wnioskodawcę z poziomem opieki. Oznacza to, że jeśli zarówno Pan/Pani, jak i Pana/Pani partner/partnerka mają poziom opieki, otrzymają Państwo 8 000 euro z funduszu ubezpieczeń opiekuńczych. Maksymalna kwota wynosi 16 000 euro (dla czterech wnioskodawców).

**Wkład własny

Wkład własny musi Pan/Pani opłacić samodzielnie. Wynosi on co najmniej 10% kosztu windy schodowej. Nie może to być jednak więcej niż połowa Państwa miesięcznego dochodu brutto.

**Wnioski

Dopłata do ubezpieczenia pielęgnacyjnego jest cennym wsparciem dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Może pomóc obniżyć koszty zakupu windy schodowej i sprawić, że dom będzie wolny od barier.

 

Proszę sprawdzić swoją wiedzę na temat wind schodowych
W tym quizie mogą Państwo sprawdzić swoją wiedzę na temat wind schodowych. Quiz składa się z 5 pytań dotyczących instalacji wind schodowych.

**Więcej informacji**

Więcej informacji na temat dotacji na działania mające na celu poprawę warunków życia znajdą Państwo na stronie internetowej ubezpieczenia opiekuńczego.

**Uwagi dla klientów Sonilift**

Jeśli kupią Państwo windę schodową od Sonilift, z przyjemnością pomożemy Państwu ubiegać się o dofinansowanie z funduszu ubezpieczeń opiekuńczych. Dostarczymy Państwu kosztorys windy schodowej i pomożemy w wypełnieniu wniosku.

Proszę skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Bezpłatny telefon doradczy 0800 – 000 89 08